РЕШЕНИЯ НА ОИК АЛФАТАР - ИЗБОРИ за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

7/11/2019