Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа и рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по ул. „Илия Блъсков” и ул. „Стоил Войвода”, гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра

18/1/2019