Промени по предоставяне на услугата - обществен превоз на пътници по автобусни линии от квотата на Община Алфатар

27/7/2017
 
 
В община Алфатар се подготвя и предстои обявяване на нова обществена поръчка за определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Алфатар.