МОТИВИ за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар

3/11/2016