ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

7/9/2016

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1910г." - с. Алеково
Читалището наред със съхраняване, опазване и развитие на местния български фолклор дава поле за изява и на други етноси (турски и ромски). Библиотечният фонд, който се съхранява в него наброява - 15 000 тома. Читалището развива богата художествена самодейност - към него работят фолклорна група, модерен балет, група за стари градски песни, развива и краеведческа дейност. В него е подредена богата музейна сбирка. Читалището е оборудвано с компютри и осигурява безплатен интернет по проект "Глобални библиотеки".
За контакти - тел.: 08622 83 29
, 0882990269