ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

7/9/2016

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1894г." - гр. Алфатар
Читалището е основано през 1894 година и
повече от един век съхранява и опазва местните традиции. То се помещава в сграда, построена през 1973 г. в централната част на гр.Алфатар. В читалището се поддържа богата библиотека с над 25 000 тома, поддържа се и се обновява музейна сбирка, която отразява най-значимите събития в развитието на града и общината. Към читалището се развива широк спектър на художествена самодейност - за автентичен фолклор - "Ансамбъл Алфатар", самодеен театрален състав, детски танцов състав, модерен балет "Алфа".Читалището има реализирани проекти в различни направления на духовната култура. Оборудвано е с компютри и осигурява безплатен интернет по проект "Глобални библиотеки". Извършва се компютъризация на библиотечния фонд.
За контакти - тел.: 08673 22 71/ 22 11, 0882990267