Стартира прием на документни на кандидати за социални асистенти и домашни помощници със срок до 1.06.2016г.

17/5/2016
 
      Като бенефициент по процедура „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020 г., община Алфатар стартира прием на документни от кандидати за социални асистенти и домашни помощници, както и от лица, които желаят да ползват услугата „Социален асистент”/ „Домашен помощник”
 
          1. Кандидатите за социални асистенти и домашни помощници подават следните                   документи:
-         Заявление за постъпване на работа (по образец);
-         Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;
-         Автобиография;
-         Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка.
След проверката на документите, всички одобрени кандидати преминават на втори етап – интервю. Одобрените на интервюто ще бъдат поканени за сключване на договори, като трябва да представят следните документи:
-         Медицинско свидетелство за работа;
-         Свидетелство за съдимост;
-         Копие на трудова книжка.
 
2. Лицата, които желаят да ползват услугата „социален асистент”/ ”домашенпомощник”, трябва да попадат в следните групи:
-         Хора с увреждания;
 
-         Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване
 
И да подадат следните документи:
-         Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител (по образец);
-         Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;
-         Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка;
-         Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;
-         Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (по образец);
-         Декларация за личен доход.
      Всички документи, които се подават по образци, ще бъдат предоставени като бланки за попълване от Общината.
      Документите се представят на адрес: ул.“Йордан Петров“ 6, гр. Алфатар – в сградата на Общината – етаж 2 - Деловодство. Приемът на документи започва на 18.05.2016 г. и приключва на 01.06.2016 г.
     Лице за контакт: Дарина Данкова
     Тел. 0885681253
 
 
Заявление от кандидат-потребител - за изтегляне: zaqvlenie kandidat potrebitel.doc
 
Заявление от кандидат потребител-родител на дете с увреждане - за изтегляне: zaqvlenie kandidat potrebitel-roditel.doc
 
Заявление от кандидат за социален асистент и домашен помощник - за изтегляне:
zaqvlenie SA i DP.doc