Становище с Вх.№255 от 20.01.2016 г. от председателя на ОИК-Алфатар по административно дело №182/2015 по описа на Административен съд-Силистра

21/1/2016