Открита процедура за избор на изпълнител за закупуване на аудио-визуални елементи - видеофилм, представящи различни страни на местното етнографско, историческо наследство и природни забележителности на община Алфатар

25/3/2015