Покана за заключителна пресконференция по проект „Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет” по ОПАК на 2.09.2014 г.

28/8/2014