Представяне на проект „Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет” на 06.02.2014 г.

3/2/2014
  
 
    Община Алфатар има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод представяне на проект „Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет.”
     Събитието ще се проведе на 06.02.2014 г. (четвъртък), от 11:00 часа в ритуалната зала на общината.
   В пресконференцията ще участват Димитър Димитров – ръководител на проекта, Нурел Сами – координатор на проекта, Павлина Друмева – счетоводител на проекта, Росица Василева – експерт по тръжни процедури.
 
   Проектът „Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  Проектът е в съответствие със стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на администрацията и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
 
   Ще се радваме да бъдете гости на събитието. Очакваме Ви!
 
   За потвърждение и допълнителна информация:
   Тел. 086/ 811 639, e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg

Прикачени файлове