ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 2014-2020г.

10/9/2016
 
 
ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 2014-2020 г. е приет с Решение № 277 по протокол № 33 от 27.12.2013г. на ОбС-Алфатар.