Публично обсъждане на проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар

9/4/2024