ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ВЪВЕДЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ДИРЕКТОРА НА РЗИ СИЛИСТРА И КМЕТА НА ОБЩИНАТА

16/11/2020