Мониторингов доклад на Община Алфатар за 2019 г. за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020 година)

12/2/2020