Изпълнение на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Алфатар

19/5/2020