"Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар" изм. 27.12.19г.

13/1/2020