Приготвяне и осигуряване на обяд и закуски за ученици от ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар за 2020 г.

3/1/2020