Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Алфатар 2014-2020 година за 2018г.

15/5/2019