Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по улична мрежа в с. Бистра, с. Чуковец и с. Кутловица, община Алфатар

24/7/2019