Доставка на хранителни продукти за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства гр.Алфатар за 2019г.

20/2/2019