Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинските обекти на територията на община Алфатар и доставка на горива за моторни превозни средства собственост на община Алфатар, за срок от 3 (три) години

17/12/2018