Текущ ремонт и поддържане на пътища от РПМ, в границите на населените места в Община Алфатар, за 2019 г.

20/12/2018