Зимно поддържане на пътища от РПМ, четвъртокласни пътища и улична мрежа в Община Алфатар за 2019г.

13/12/2018