Международен ден на детето

4/6/2018
На 01.06.2018г. бе проведен празник по повод международния ден на детето - „Аз и моето детство - равноправни гражданин на Европейския съюз”. В забавно развлекателни игри бяха включени  – „Пътешествие във всички страни членки на ЕС” и „Докато играя – всичко мога да узная”. Раздадени информационни материали. Целева група - деца и ученици от общината.