Рисунки от конкурс за рисунка на тема "Моят град и моята Родина в Европейския съюз"

2/5/2018