Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Алфатар

2/1/2018