Наредба за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар

2/1/2018