Методика за подбор на конкретните представители на целевите групи и критериите, по които те ще бъдат включени в дейността

27/6/2016