ПРОЕКТ за "Модернизиране и изграждане на улично осветление със светодиоден източник в община Алфатар"

12/9/2016