ПРОЦЕДУРА за приемане и разглеждане на жалби и сигнали по проект "Топъл обяд за гражданите на община Алфатар"

9/8/2016