Информация за сключен договор с предмет: "Ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Алфатар през 2016 г."

28/7/2016