Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Алфатар

13/7/2016