ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА АЛФАТАР (2014 г.-2020 г.)

6/4/2016