Мотиви и проект за изменение на Наредбата за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения на земеделски имоти от общински фонд "Пасища и мери"

14/3/2016