Трифон Зарезан - традиционно зарязване на лозите в гр.Алфатар

12/2/2016