Стратегия за управление на общинската собственост на община Алфатар през периода: 2015-2019г. - проект

11/1/2016