Програма за управление на общинската собственост през 2016г. - проект

11/1/2016