Решение на ЦИК относно назначаване на общинските избирателни комисии и съобщение за провеждане на консултации

21/8/2015