Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения, на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери”

13/8/2015