НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР

13/8/2015