ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР И МОТИВИ КЪМ НЕЯ

16/7/2015