Проект на Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорните задължения, на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери”

6/7/2015