Трета глобална седмица за пътна безопасност 4-10 май 2015г.

4/5/2015

     На 4.05.2015г. в община Алфатар  беше открита третата глобална седмица за пътна безопасност, по инициатива на ООН в Република България на тема: "Децата и безопасността на движението по пътищата" и с официално лого: "Спаси живота на децата" от 4-10 май 2015г.

       Най-малките участници в движението, децата от ЦДГ "Щастливо детство" гр.Алфатар демонстрираха знания и умения по време на открития урок за безопасно преминаване по маршрута от дома до детската градина. Нагледна демонстрация на тема "Знам кога и къде да пресичам".