Заседание на Епизоотичната комисия в община Алфатар на 6.02.2015г.

12/2/2015
 
1.Заповед № РД 46/10.02.2015г. на кмета на общината за спазване на конкретни превантивни мерки срещу разпространението на болестта инфлуенца по птиците в община Алфатар.
 
2.Снимки от проведеното на 6.02.2015г. заседание на Общинската епизоотична комисия