Благодарствени адреси от Началника на РУМВР Силистра на кмета на общината, зам.кмета, кметовете на кметства, кметските наместници и на общинските съветници при ОбС-Алфатар

6/2/2015
 
 
      На заседание на ОбС-Алфатар, проведено на 30.01.2015г. беше представена "Информация за състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриване на криминални престъпления и работата на служителите от националната полиция през 2014г. на територията на община Алфатар". В знак на признателност за подкрепата на местната власт, Траян Петров - Началник на РУМВР Силистра връчи благодарствен адрес на кмета на общината, зам.кмета, кметовете на кметства,  кметските наместници и на общинските съветници при ОбС-Алфатар.