Наредба за стопанисване , управление и спазване на договорните задължения, на земeделски имоти от общинския фонд ”Пасища и мери” с изменения в сила за 2015г.

12/1/2015

Прикачени файлове