ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ДСХ

30/12/2014
 
 
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ - ДСХ (поместен в профила на купавача на община Алфатар, поради липса на собствен сайт).