ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ - ДСХ - 9036963/3.12.2014 ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Доставка на лек автомобил с висока проходимост /джип/ - втора употреба за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 гр. Алфатар"

3/12/2014
 
 
 
1. Заповед за откриване на процедура по ЗОП (в прикачен файлове: 001.jpg, 002.jpg, 003.jpg
 
 
 
4. Образци на документи.doc - от документацията (за изтегляне) 3/12/2014
 
5. Протокол на комисията - PROTOKOL 1.jpg, PROT-L 2.jpg,  PROT-L 3.jpg  18/12/2014