Отчет по изпълнение на Националната стратегия за младежта през 2013г.

14/2/2014
Приложение 1 - Отчет за 2013 г. - ОА  
Приложение 2 - Аналитична справка за 2013 г. - ОА Алфатар